Доступни курсеви

Само за ученике петог разреда Основне школе "Душан Радовић" Пирот. Лекције и задаци који су саставни део рада у школи. Припрема за рад на часу и задаци за рад код куће. Приступ имају и родитељи који могу дневно да прате рад и постигнућа свог детета.

Само за ученике седмог разреда Основне школе "Душан Радовић" Пирот. Лекције и задаци који су саставни део рада у школи. Припрема за рад на часу и задаци за рад код куће. Приступ имају и родитељи који могу дневно да прате рад и постигнућа свог детета.

Сви материјали доступни су и осталим корисницима у оквиру курса ГРАМАТИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У СЕДМОМ РАЗРЕДУ.

Онлајн квизови за проверу наученог.

Прузмите ексел документ за ученички портфолио.

Само за ученике шестог разреда Основне школе "Душан Радовић" Пирот. Лекције и задаци који су саставни део рада у школи. Припрема за рад на часу и задаци за рад код куће. Приступ имају и родитељи који могу дневно да прате рад и постигнућа свог детета.

Граматички садржаји српског језика за 7. разред. Документи, видео-лекције, упутства, тестови за лакше савладавање градива и увежбавање наученог.

Садржаји који се обрађују и обнављају у осмом разреду основне школе. Припреме за полагање завршног испита.